Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy látogatja a Sportwelt kft. által üzemeltetett www.jatekkucko.hu domain néven elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója a Weboldalnak.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Sportwelt kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Liget utca 3/3
Cégjegyzékszám: 13-09-203671
Adószám: 27305308-2-13
E-mail cím: info@sportwelt.hu
(a továbbiakban: „Játékkuckó”)

1. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek a JÁTÉKKUCKÓ szellemi tulajdonát képezik. A JÁTÉKKUCKÓ a Weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntart.

A JÁTÉKKUCKÓ előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weboldalon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a Weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a Weboldalon találhatótartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé.Ezen kívül a Weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a JÁTÉKKUCKÓ Weboldallal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A Weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal, bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Weboldal tartalmának, illetve a JÁTÉKKUCKÓ egyéb szellemi tulajdonának bármely további felhasználása kizárólag a JÁTÉKKUCKÓ előzetes engedélyével lehetséges. A JÁTÉKKUCKÓminden polgári és büntetőjogi lépést megtesz ajelen pontban írt szellemi tulajdonhoz fűződő jogait sértő eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

2. A Weboldal tartalma, felelősség

A JÁTÉKKUCKÓ fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sempedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, a JÁTÉKKUCKÓ-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem. A JÁTÉKKUCKÓ nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A JÁTÉKKUCKÓ megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A JÁTÉKKUCKÓ a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Kapcsolódó honlapok

A JÁTÉKKUCKÓ a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a JÁTÉKKUCKÓ tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

4. Adatvédelem és biztonság

A JÁTÉKKUCKÓ köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a Weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

5. Egyebek

A JÁTÉKKUCKÓ bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

Budaörs, 2020. november